RODO - jego konsekwencje dla placówek medycznych i lekarzy prowadzących praktyki indywidualne

Rejestracja

Wcześniejsza rejestracja

Rejestracja zakończona 18.05.2018 10:00

350,00 zł

zakończona

Grupowa

Rejestracja zakończona 25.05.2018 20:00

300,00 zł

zakończona

Opłata podstawowa

Rejestracja zakończona 25.05.2018 20:00

450,00 zł

zakończona

Opis wydarzenia
PROGRAM

1. Ustawa o ochronie danych osobowych a RODO2. Zakres zastosowania RODO
3. Pojęcia związane z danymi osobowymi
 • dane osobowe (zwykłe, wrażliwe, dane osobowe dotyczące zdrowia)
 • przetwarzanie danych osobowych
 • zbiór danych osobowych
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • warunki uzyskania zgody
 • zakres obowiązku informacyjnego i jego rozszerzenie na gruncie RODO
 • możliwość przetwarzania danych bez zgody
5. Prawa osoby, której dane dotyczą
 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do sprostowania danych
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych
6. Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawierane przez placówki
 • podmiot przetwarzający
 • forma i treść umowy
 • aneksowanie dotychczasowych umów
7. Administrator danych osobowych i jego pozycja
 • obowiązki i uprawnienia administratora
8. Inspektor ochrony danych osobowych (IODO)
 • zakres obowiązku ustanowienia IODO
 • pozycja IODO w strukturze placówki
 • uprawnienia i obowiązki IODO
9. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych
 • dotychczasowe polityki bezpieczeństwa i instrukcje systemów informatycznych
 • zakres wymaganej dokumentacji w zależności od placówki
 • dokumentacja analizy ryzyka przetwarzania
 • rejestr czynności przetwarzania
 • zgłaszanie naruszeń ochrony danych i rejestr naruszeń
10. Procedura wdrażania RODO w placówkach medycznych
 • audyt ochrony danych i analiza ryzyka
 • opracowanie wymaganej dokumentacji
 • upoważnienia do przetwarzania danych
 • szkolenia pracowników
11. Zasady przetwarzania danych osobowych w placówkach medycznych
 • bieżąca praca z dokumentacją medyczną
 • udostępnianie dokumentacji medycznej
 • zabezpieczenie systemów informatycznych
12. Organy kontroli
 •  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i jego uprawnienia
 • Rzecznik Praw Pacjenta i jego uprawnienia
 • postępowanie kontrolne
13. Administracyjne kary pieniężne i odpowiedzialność cywilnoprawna administratora
 • przesłanki nakładania kar
 • wysokość kar i zasady ich wymierzania
 • możliwość dochodzenia roszczeń finansowych od administratora
14. Akredytacja, certyfikacja, kodeks branżowy dla placówek medycznych
15. Odpowiedzialność administratora za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
 • odpowiedzialność karna
 • odpowiedzialność cywilna
16. Bieżący stan wdrażania RODO w ochronie zdrowia 17. Pytania uczestników

PROWADZĄCY
adw. Damian Konieczny (Lider Fundacji)
 • Adwokat wpisany na listę Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku
 • Współpracownik Biura Prawnego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
 • Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa medycznego i prawa ochrony zdrowia
 • Współpracownik Wydawnictwa Wolters Kluwer w ramach programu LEX Navigator Ochrony Zdrowia
 • Wykładowca z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego
adw. Karol Kolankiewicz (Lider Fundacji)
 • adwokat Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku od 2008r.
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2004r.
 • ukończona aplikacja sądowa przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku w 2007r.
 • Koordynator Biura Prawnego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku (współpraca od 2008r.)
 • wykładowca z zakresu prawa ochrony zdrowia dla zawodów medycznych (lekarze, pielęgniarki)od 2009r.
 • autor komentarzy praktycznych oraz odpowiedzi dla Serwisu „Prawo i Zdrowie” od 2012r.
r.pr. Aleksandra Kosiorek (Lider Fundacji)
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku,
 • od 2010 roku współpracownik Biura Prawnego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku,
 • Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa medycznego i prawa ochrony zdrowia,
 • Współpracownik Wydawnictwa Wolters Kluwer w ramach programu LEX Navigator Ochrony Zdrowia,
 • Wykładowca z zakresu prawa medycznego,
 • W ramach prowadzonej kancelarii świadczy usługi prawne nie tylko z zakresu prawa medycznego, ale również prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa administracyjnego
Anna Karkut (Lider Fundacji)
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 • ukończyła studia podyplomowe w zakresie z zarządzania w ochronie zdrowia
 • menedżer ochrony zdrowia
 • wykładowca z zakresu prawa medycznego

W toku szkolenia będzie możliwość zapoznania się z działalnością Instytutu oraz uzyskania porad prawnych dotyczących bieżącej działalności podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Instytut zapewnia Państwu:
- materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- przerwę kawową
Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 26.05.2018 09:00
Zakończenie: 26.05.2018 13:00

Hotel Scandic Gdańsk
Podwale Grodzkie 9
80-895 Gdańsk
Sala Gdańsk - Parter

Strona wydarzenia:
www.ispoz.pl

Udostępnij znajomym:

Organizator
Instytut - Specjaliści Prawa Ochrony Zdrowia

ul. Śląska 51/1
81-304 Gdynia

biuro@ispoz.pl
509591111, 501857705
Pokaż mapę...